Produkty

Wybór wg kierunku badań

Zautomatyzowane
rozwiązania w laboratorium

Przygotowanie i oczyszczanie próbek, detekcja, analiza. Nowatorskie urządzenia dla laboratoriów naukowych, diagnostycznych i prowadzących badania kliniczne. Kompletne, zautomatyzowane rozwiązania dopasowane do wymagań użytkowników zarówno pod względem aplikacji jak i ilości analizowanych próbek

Przygotowanie
próbek

Kolekcjonowanie, stabilizacja, oczyszczanie
Możesz zmaksymalizować swój sukces z produktami QIAGEN służącymi do przygotowania różnorodnych próbek pod kątem najrozmaitszych aplikacji – bez ograniczeń! Przygotuj się na wiarygodne wyniki oczyszczając DNA, RNA i białka z dowolnej próbki.

Analiza próbek

PCR, qPCR, prowadzenie testów i analiza
Możesz polegać na naszych technikach dostarczających gotowych rozwiązań do prowadzenia reakcji PCR, multipleks PCR, qPCR i RT-PCR. Ułatwiamy analizy interferencji RNA, badania miRNA, ekspresji genów, wykrywania patogenów, dostarczamy testy HPV i inne uzupełniające narzędzia diagnostyczne

Systemy
interpretacji wyników

Oprogramowanie, aplikacje w internecie
Odkrycia są dokonywane wtedy, kiedy ludzie potrafią rozumieć złożone dane. Analiza biologiczna i systemy interpretacji rozszyfrowują wszelkiego rodzaju informacje otrzymane w wyniku analiz typu ‘omics, NGS, pirosekwencjonowania czy analizy DNA/RNA/białek.

Niezbędne rzeczy
w laboratorium

Odczynniki, akcesoria, plastiki
Nasze odczynniki do biologii molekularnej gwarantują optymalne funkcjonowanie laboratorium oraz zwiększają wygodę pracy, wydajność i wiarygodność laboratorium – począwszy od uzyskania próbki a kończąc na wyniku.